شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵
با گذشت 5 سال از تصویب "دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی"، حسب نظر اعضای شورا در
مطابق ماده 149 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌ آن، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی،
شصت و دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، شب گذشته به ریاست دکتر طیب نیا، در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و
در هجدهمین نشست دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق ایران که صبح روز یکشنبه 1395/8/23در ساختمان اتاق ایران برگزار شد،
  • Prev

اطلاعیه ها

نظرسنجی

نظر شما درباره سایت جدید شورای گفت و گو کدامیک از موارد زیر می باشد؟