دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

طبق صدر ماده 13 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/11/16، در هر يك از استان‌ها، استاندار موظف است با همكاري رؤساي اتاق‌ها در استان، شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در استان را با تركيبي متناسب با اين شورا و به رياست خود تشكيل دهد و فرآيند دريافت و بررسي درخواست تشكل‌ها و فعالان اقتصادي و اتخاذ تصميم در جهت بهبود محيط كسب و كار در استان را سازماندهي كند. بر ا ین اساس، تا کنون در مراکز کلیه 31 استان کشور، شوراهای گفت و گوی استانی و در معیت آنها دبیرخانه های شورا تشکیل شده است که همواره مطابق با "دستورالعمل نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی" (موضوع تبصره ماده 13 قانون بهبود) وظایف و اختیاراتی را در برابر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی داشته و موظف به ارسال برخی موارد مورد اشاره در دستورالعمل از جمله ارسال دستورجلسات و مصوبات به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی می باشند تا دبیرخانه شورا نیز به نوبه خود تعقیبات و اقدامات لازم را معمول دارد.

دسترسی به دستور جلسات و مصوبات شوراهای استانی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی
دستورجلسات و مصبات شوراهای استانی گفت و گو
کاربران گرامی لطفا جهت دسترسی به دستور جلسات و مصوبات شوراهای استانی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
دسترسی به وب سایت های شوراهای استانی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی
لیست وبسایت های شوراهای استانی گفت و گو
کاربران گرامی لطفا جهت دسترسی به وب سایت های شوراهای استانی گفت و گوی دولت وبخش خصوصی بر روی لینک زیر کلیک نمایید.