دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
جدول زمانبندی برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال 1396 مصوب شصت و ششمین جلسه شورا مورخ 1396/01/28
روز ماه تاریخ مکان برگزاری ساعت برگزاری
دوشــــــــنبه فروردین 1396/01/28

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

توضیح: جلسات اصولاً در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار می‌گردد، در مواردی که دستورجلسات راجع به نهاد مربوط یکی از اعضای شورا می‌باشد، جلسات می‌تواند ترجیحاً در محل نهاد موصوف برگزار شود. همچنین، شورا مقرر نمود در صورت اقتضاء و با توجه به ضرورت، فوریت و یا حجم موضوعات می‌توان جلسات فوق‌العاده نیز برگزار نمود.

17 الی 19
اردیبهشت 1396/02/25
خرداد 1396/03/29
تیر 1396/04/26
مرداد 1396/05/30
شهریور 1396/06/27
مهر 1396/07/24
آبان 1396/08/29
آذر 1396/09/27
دی 1396/10/25
بهمن 1396/11/30
اسفند 1396/12/21